Gefle Boulesällskap 2006

Om Gefle Boulesällskap

UPPDRAG

Gefle Boulesällskap är en samlingsförening för bouleklubbar i Gävletrakten. GBS bildades för att driva boulehallen och verksamhet som kretsar kring att tillgodose möjligheten till idrottsutövning som passar alla.

HISTORIA

Gefle Boulesällskap har funnits sedan 2006.


  • År 2005 bildades en hallgrupp av 10 eldsjälar - 5 st från föreningen La Boule Joyeuse och 5 st från Esplanad - med syfte att arbeta för att skaffa en ny boulehall till Gävle. De kom i kontakt med Gestrike Invest AB och de lovade att bygga en hall. Hallen byggdes sedan av Gävle Evenemangspark AB.
  • 2006 bildades så Gefle Boulesällskap (GBS) för att ansvara för skötsel av den hall som döptes till Gefle Boulecenter. Samma år blev vi medlem i Svenska Bouleförbundet.